info@bilimmerkezi.com.tr
Bilim Merkezi Nedir?


Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ülkelerin kalkınmasında ve refah seviyesinin yükselmesinde neredeyse en önemli unsur haline gelmiştir. Bilimsel çalışmaların ürüne dönüşmesi ile yüksek talep gören bu ürünler büyük bir ekonomik girdiye sebep olmakta ve bu ekonomik girdiyi ülke insanlarının refahı için kullanan ülkeler gelişmiş ülkeler haline gelmektedir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerçekleşebilmesinin öncülü hayal edebilmektir. Hayal eden bireye imkan verildiğinde bu hayal gelişir ve bir ürüne dönüşür. Hayal eden fakat imkanı olmayan bireyler zamanla hayal etmekten vazgeçer bir umutsuzluğa kapılır. Hayal ettiğini gerçekleştiren birey özgüven sahibi olur. Bu duygu çok küçük yaşlarda edilebilecek bir duygudur.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgi de çok küçük yaşlarda oluşur. En önemlisi ise bilimin tüm alanlarının hayatın her anında bizimle birlikte olduğunun bilinmesidir. Okullarda verilen eğitimin de bilim- hayat bağının gücünü ortaya çıkartan bir yapıda kurgulanması gerekmektedir. Bunun içinde eğitimin muhakkak deneyerek, sınayarak, öğrencinin aktif olduğu bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Bilimsel farkındalık ve bilimsel merak duygusunun harekete geçirileceği öncelikli alanlar arasında laboratuvarlar ve bilim merkezleri gelmektedir.

Bilim merkezileri bünyesinde bulundurduğu deney setleri ile her yaştan bireye, bilimsel buluşların, icatların hayatımızda nasıl yer bulduğunu en iyi şekilde anlatan yapılardır. Yüzyıllar öncesinde yapılmış bir icadın günümüze kadar hangi gelişmelerle geldiğini,günümüzdeki farklı icatların ortaya çıkmasına nasıl katkı sağladığı konusunda farkındalık oluşturur. Özellikle küçük yaşlardaki öğrencilerde merak etme duygusunu harekete geçirir.

Gelişmiş ülkelerde son yüzyılda hızla artan bilim merkezleri ülkemizde özellikle son beş yılda gündeme gelmiş ve hızla yeni projeler açıklanmaktadır. Bu projelerle birlikte özellikle eğitim hayatının başında olan öğrencilerin bilim dallarına karşı merak duygularının hızla artacağı öngörülmektedir. Öğrenciler deney setlerinde uzmanların vereceği bilgilerle okulda öğrendikleri bilgilerin hayattaki karşılıklarını görme şansına erişeceklerdir. Bu sayede karşılaştıkları zorlukların çözümünde temel bilimleri kullanma becerisini geliştireceklerdir. Bu sayede araştırmaya daha fazla vakit ayıracaklar bu sürede de en yeni ve güncel bilgileri edineceklerdir. Hangi bilim dalına eğilimli olduklarını ortaya çıkarma konusunda bu süreç çok önemlidir. İşte bilim merkezleri yapısı ile bu zincirleme gelişmenin ilk basamağını oluşturmaktadır. Ülkemiz için gerekli ve ivedilikli projeler arasında yer alması gerekmektedir.
22 Eylül 2018 511