info@bilimmerkezi.com.tr


Mol Kütlesi Tayini Deneyi

Bilindiği gibi sıvıların donma ve kaynama noktaları sabit basınç altında sabittir. Ancak içlerinde katı madde çözündüğünde donma noktası düşer ve kaynama noktası yükselir. Bunun sebebi sıvının buhar basıncının düşmesidir.

Bu özellikten yararlanarak kış aylarında karla kaplı zeminlere tuz (NaCl) atılarak buzun donma noktasının alçalması sağlanır. Örneğin o an ki hava sıcaklığı -2 C ise suyun donma noktası 0 C olduğundan su donacaktır. Ancak yapılan işlemle donma noktası örneğin -4 C gibi bir değere o anki hava sıcaklığı olan -2 C suyun donma noktasından b(-4) ten büyük olacağı için buz tekrar erimeye başlar.

Ayrıca bu özellikten yararlanarak çözünen katının mol kütlesi bulunabilir. Şöyle ki biz ne kadar faza katı çözersek donma noktası da o kadar çok düşecektir. Burada çözeltinin molalitesi "mol (çözünen) / kg (çözücü)" bu sıcaklık farkını belirler.

∆T = Kd × m formüle göre hesaplama yapılabilir. Burada

∆T = Donma noktasi alçalmasi

Kd = Donma noktasi alçalma sabiti

m = Çözeltinin molalitesi dir.

Burada öğrencilerimiz eklenen çözünen miktarına göre donma noktasındaki farkı bulabilirler. Bu fark kullanılarak çözünen maddenin mol kütlesi tayini yapılabilir.

Deneyimizi izleyebilirsiniz.

Bilim Merkezi Derneği
03 Aralık 2017 635