info@bilimmerkezi.com.tr
Uyku ve Kanser

Uyku ve Kanser


Melatonin epifiz bezinin pineolasit adı verilen hücrelerinden salgılanır. Biyoritmi (sirkadyan ritm) belirler ya da biyoritm üzerinde etkilidir. Pineolasit hücreleri ışığa duyarlıdır. Elektromanyetik dalga yoğunluğu arttıkça melatonin salgılanması azalır.

Melatonin, kişiden kişiye değişse de yaklaşık olarak 23:00 ile 05:00 saatleri arasında salgılanan bir hormondur. Hormonun temel görevi vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamaktır. Bunun haricinde melatoninin güçlü salgılanmasının kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Bu nedenle lösemi ve diğer kansere yakalananların kesinlikle karanlık ortamlarda yatırılmaları istenmektedir. Yapılan son araştırmalara göre hormonun yaşlanmayı geciktirici etkisi de vardır.

Melatonin tüm insanlar tarafından salgılanır, yaşa ve beslenmeye göre de salgılama oranı değişir.

BEYİN TRAVMASI VE MELATONİN

KONYA’da Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayır, trafik kazalarının ardından beyin travması sonucu ölümleri ve sakatlanmaları azaltmak için tavşanlar üzerinde Kasım 2014’ te bir araştırma yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayır çalışmasını bu şekilde ifade etti;

“Denek olarak kullandığımız tavşanları iki gruba ayırdık. Beyin travması geçiren tavşanlardan bir grubuna melatonin hormonunu salgılaması için ilaç verdik, diğerine ilaç vermedik. Araştırmamızın başında, tavşanların beyin travması geçirmesini sağladık. Bunun için havyanların acı çekmemesi için anestezi uyguladık. Tavşanların kafatasını açtıktan sonra, kemik yapısını ortadan kaldırdık. Ardından beyin zarının üzerine uzun bir boru koyarak belli bir mesafeden çelik bilye düşürdük. Böylelikle beyin travması geçirmesini sağladık. Her iki tavşana beyin travması sonrası yapılacak tedaviyi uygaladık.

Bununla birlikte bir grubun melatonin hormonunu salgılaması için ilaç verdik. Yaptığımız tedavi olumlu sonuç verdi. Eğer bu tedavi yöntemini, insanlar üzerinde de uygularsak olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz. Çünkü beyininde hasar oluşan veya beyin travması geçiren insanlarda melatonin hormonu salgılama oranı az oluyor. Bunu yeterli düzeyde yükselttiğimizde, ölüm ve sakatlanma olaylarını en aza indireceğimizi gördük” dedi.

KANSER NEDİR?

Kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.

Kanser (cancer) terimi, tıbbın babası olarak bilinen Yunan fizikçi Hippocrates (MÖ 460-370) tarafından oluşturulmuştur. Hippocrates carcinos ve carcinoma terimlerini ülser oluşturan ve ülser oluşturmayan tümörler için kullanmıştır.

MELATONİN

Pinealosit hücreleri, ışığa duyarlı olmaları dolayısıyla melatonin salgısını karanlıkta yapar. Yaşla birlikte salınımının azaldığı bildirilen ve kuvvetli antioksidan etkisinden antidepresan etkisine kadar çok işlevli bir hormonumuzdur.

İnsanlarda biyolojik ritimlerin varlığının gösterilmesi 1900’lü yılların ilk yarısına dayanmaktadır. Jürgen Aschoff “zeitgeber” terimini literatüre kazandırmış ardından Franz Halberg ilk kez “sirkadiyen” terimini tanımlamıştır. Gunther Hildebrandt, kronobiyoloji ile hastalıklar arasındaki ilişkiye dair çalışmalar yapmıştır. Melankolideki uyku bozuklukları ve belirtilerin uyku-uyanıklık döngüsü ile ilişkisine dikkat çeken Geiger ve 1700’lü yıllarda kış aylarında ortaya çıkan depresyon belirtilerini tanımlayarak mevsimsel özellikli duygudurum değişikliklerinde biyolojik ritmin bozulmuş olmasına dikkat çeken Medicus’ un çalışmaları ise psikiyatrik hastalıklarda biyolojik ritm bozukluklarına işaret eden ilk çalışmalardır.

Melatoninin çıkış noktasındaki kimyaya baktığımızda ise; ilginç olan bir konuya değinmeden edemedik. Melatonin iki enzim etkisi ile insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir nörotransmitter olan seratoninden sentezleniyor. Melatonin ve seratonin konusu üzerine çalışmalar, yapılan araştırmalar çok fazla, çünkü hayatımızın enerjisi bu iki hormonun ne kadar çok aktif olmasına bağlıdır diyebiliriz.

Melatoninin prekürsörü olan seratonin kan-beyin bariyerini çok az geçebilmesine rağmen, melatonin lipofilik özelliğinden dolayı kolaylıkla geçebilir. Güçlü bir antioksidan olan E vitamini de kan-beyin bariyerini geçemez. Bu özelliğe sahip olduğundan dolayı melatonin daha üstün bir antioksidan olarak kabul edilmektedir.

Cep Telefonları

Günümüzde vazgeçilmez iletişim araçlarından biri olan cep telefonları ve onların baz istasyonları insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen elektromanyetik radyasyon (EMR) üretmektedirler. Radyofrekans dalga şiddeti günümüzde 2100 MHz değerine ulaşmıştır. Son yıllarda koruyucu etkisi araştırılan antioksidanlar içerisinde melatonin’in en güçlü radikal tutucu özelliği öne sürüldüğünden, bu antioksidana karşı olan ilgi artmıştır. Bu bilgiler ışığında; biz de elektromanyetik alana kronik etkin kalmanın uterus dokusunda oluşturabileceği yapısal değişimleri ve bunlara melatonin’ in koruyucu etkisini incelenmesi amaçlanmış. Sonuç olarak; yüksek doz cep telefonu radyasyonunun uterus histolojik yapısına; bazal lamina kalınlaşması, epitel boyu yükselmesi ve tek çekirdekli kan hücre infiltrasyonunun tetiklenmesi gibi dejeneratif değişimlere neden olduğu; buna karşın melatonin uygulamasının bu etkiler üzerinde kısmen geri döndürücü etkisi olduğu kanısına varılmış.

Sinan BALCI

KAYNAKLAR

http://www.kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/PDF/MAYIS%202001/4)%20MELATONIN.pdf

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/24/524/6563.pdf

http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/2004_2/Cevat%20derleme.pdf

http://tip.baskent.edu.tr/egitim/mezuniyetoncesi/calismagrp/ogrsmpzsnm16/16.P7.pdf

http://tr.wikipedia.org/wiki/Melatonin

http://www.hurriyet.com.tr/yasasinhayat/10937144.asp

http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/2004_2/Cevat%20derleme.pdf

Psikiyatride Güncel . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011; 3(3):368-86]

Selvi Y, Beşiroğlu L, Aydın A. Kronobiyoloji ve duygudurum bozuklukları.

[T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI -KRONİK CEP TELEFONU RADYASYONU VE KORUMA AMAÇLI -UYGULANAN MELATONİN’ İN UTERUSA ETKİSİ- ANKARA ŞUBAT 2014 YÜKSEK LİSANS TEZİ-CANSU ŞAHİN -Tez Danışmanı -Doç. Dr. Çiğdem ELMAS ]

http://www.haber7.com/saglik/haber/1132080-gorme-engelliler-neden-kanser-olmaz
26 Eylül 2018 344 0

Yorumlar

İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder ..