info@bilimmerkezi.com.tr

Zeka ve Akıl Oyunları kitabının, bulunacak sponsorların desteği ile pek çok imkandan yoksun köy okullarına gönderilmesi planlanmaktadır. 

MEB Seçmeli Zekâ Oyunları Ders Müfredatına Uygun Olarak Hazırlanmış Etkinlik Kitabıdır.

“Yeryüzünün iki gücü vardır: akıl ve kılıç, çoğu zaman akıl kılıcı yenmiştir” der Platon. Zekâyı geliştirip aklı daha etkin kullanmaya yardımcı araçlardan biri olan oyunların geçmişi de en azından bu iki gücün mücadelesi kadar eskiye dayanır.

Ülkemizde ise önceleri çok az sayıda öğrencinin ulaşabildiği Seçmeli zekâ oyunları dersi, MEB’in 2012 yılında yeni sistemle birlikte 5. sınıflarda, sonraki yıllarda kademeli olarak 5.6.7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin en çok tercih ettikleri seçmeli dersler arasında yer almıştır.

Hem “Zekâ Oyunları” dersini seçen öğrencilerin hem de bu dersi uygulayan öğretmenlerin kaynak kitap konusundaki arayışları kitabın hazırlanmasında etkili olmuştur. Her ne kadar ders kitabı kimliği olsa da aslında okuma yazma bilen ve matematiksel dört işlem becerisi olan tüm bireylerin severek çözecekleri etkinliklerden oluşan bir yayındır.

Kitap, 41 farklı oyun ve 400 ü aşkın sorunun yanında,

·         Çözümlü Örnekler

·         MEB Seçmeli Zekâ Oyunları Dersi Kazanım Listesi

·         Bireysel Oyun Değerlendirme Formu

·         Gruplu Oyun Değerlendirme Formu

·         Cevap Anahtarı içermektedir.

Altı bölüm altında toplanan oyun etkinlikleri kolaydan zora, basitten karmaşığa sıralanmıştır.

Bölüm Başlıkları:

1.       Akıl Yürütme Oyunları

2.       SözcükOyunları

3.       İşlem Oyunları

4.       Karma Zekâ ve Mantık Oyunları

5.       Strateji Oyunları

6.       Mekanik Oyunlar

22 Eylül 2018 592